The Skopelos Project
Genealogical research from the island of Skopelos

Apostolos  Polizos Family

 

Apostolos              +          Andromahi

 

I.            Monemvasía             +      Dimitrios Yeoryios? Stamatiou

 

A.   Yeoryios                 +      Ourania Yeoryiadi

 

1.    Dimitrios            +       Anaryeri Karveli

 

a.    Yeoryios

 

b.    Andromahi (“Mahi”)

 

c.    Stavros

 

d.    Stelianos (“Stelios”)

 

e.    Ioannis

 

2.    Maria (“Mariyo”)            +       Yeoryios Panayeoryios

 

a.    Aristidis

 

3.    Monemvasia (“Vasso”)    +       Konstantinos Tsoukalas

 

a.    Andromahi (“Mahi”)

 

4.    Zoí                              +       Pithayoras Stamatiou

 

a.    Konstantinos

b.    Ourania (“Nina”)

 

5.    Ioannis                        +       Alexandra Angeletou

1916 - Dec. 31, 2002 (86 yrs old)      Nov. 1916 - Mar. 7, 2004 (87 yrs old)

 

a.    Yeoryios                  +       Maria Nikolaos Verrou

 

                                                                           i.     Ioannis                  +       Stefania Yeoryios Skoúra

 

1.    Maria Elli (“Marilita”)

 

                                                                          ii.     Ourania (“Rania”)

 

b.    Maria                      +       Nikolaos Ioannis Ballas (divorced)

 

                                                                           i.     Alexandra (“Aleka”)  +       Harilaos (“Hari”) Konstantinos Zafirios

 

1.    Maria

2.    Ekaterini

 

Maria                      +       Apostolos Hristos Kaliakázos

 

                                                                          ii.  Areti               +       Panayiotis Vasilios Lazanás

 

c.    Ourania (“Nina”)       +       Athanasios Hristos Kakaliángos

 

                                                                           i.     Ioannis

                                                                          ii.     Hristos

 

6.    Nikolaos                       +       Kouki Kritsalou

 

a.    Yeoryios

 

b.    Ourania

 

c.    Evangelia

 

d.    Dimitrios (“Mitso”)

 

B.   Andromahi (“Mahi”)         +      Nikolaos Vasilios Koukorinis

 

1.    Monemvasia

 

2.    Alexandra

 

3.    Vasilios

 

4.    Amigdalia

 

5.    Magdalene                    +       Dimitrios Orfanos

 

a.    Konstantinos                      +       Andromahi Dimitrios Orfanou

deceased

 

                                                                           i.    Thomas                           +       Eleni Evripidis Apostolou

 

1.    Kostantinos M.D.

2.    Evripidis

 

                                                                          ii.    Magdalene                       +       Haralambos (“Bobby”) Panayiotis Karatzis

 

1.    Panayiotis (“Panayos”)        +       Ioanna Mihali Thomaídi

 

a.    Haralambos

b.    Maria

c.    Mihail

 

2.    Konstantinos            +       Konstantina Panayiotis Athanasiádi

 

a.    Panayiota

b.    Haralambos

 

3.    Ayni                       +       Mihalis Ilias Hadzi ilias

 

a.    Panayiota

b.    Haralambos Andreas (“Bobby”)

 

6.    Dimitrios

 

7.    Sophia

 

II.          Lissimahos               +      Wife

 

A.   Apostolos                       +      Monemvasia Diomi

~1873 - Aug. 19, 1966 (93 yrs old)                ~1880 – Easter 1966 (86 yrs old)

 

1.    Maria                          +       Papa Yeoryios Dimitrios Karayeoryios

1912 – May 18, 1974 (62 yrs old)      Apr. 1917 – Jul. 20, 1975 (58 yrs old)

 

a.    Dimitrios M.D. +       Evangelia Evangelos Papadakis

 

                                                                           i.     Maria

                                                                          ii.     Zoe

 

2.    Ourania (“Nina”)            +       Yeoryios Monahakis Dionisiou

~1914 - Dec. 1998 (84 yrs old)        

 

a.    Eleni                       +       Angelos Papangelis

 

b.    Monahakis (“Michael”)+       Kyriaki (“Sunday”)

 

                                                                           i.     George Angelo

                                                                          ii.     Perry

 

c.    Apostolos                +       Vaso (divorced)

 

3.    Zoe                             +       Evangelos (“Vangelis”) Konstantinos Liolios

                                                      deceased

 

First Marriage:

III.       Thomas Polizos                  +      Alexandra Ioannis Glikou

1872 – 1926 (54 yrs old)                         Died Young

Oil press accident

A.   Angeliki                          +      Yeoryios Theologou

1906 – 1987 (81 yrs old)                               Died: 1989

Baptized all of sister Eleni’s children and

paid for godson Triandafilos’ education

 

Adopted:

1.    Nikolaos Vasilikos          +       (“Voula”)

 

a.    Yeoryios                  +       Wife

 

 

b.    Theofilos                 +       Wife

 

 

c.    Angeliki                   +       Yeoryios

 

 

B.   Eleni                      +      Nikolaos Triandafilos Papayeoryiou

1907 – Aug. 26, 1944 (37 yrs. old)     Feb. 9, 1910Dec. 21, 2006 (96 yrs old)

                                                      After Eleni’s death, he married a second time in ’46 and had 3 children

 

1.    Triandafilos         +       Ourania (“Nina”) Nikolaos Mitzelliòtou

 

a.    Eleni             +       Yeoryios Mihalis Leondiadis (divorced)

 

                                                                           i.    Fani

 

b.    Diomeia (“Demi”)      +       Haralambos (“Bobby”) Moraitis

 

                                                                           i.    Lorís

 

2.    Alexandra                              +       Aristofanis (“Fani”) Hristos Loupos

Aug. 7, 1935Nov. 10, 1970 (35 yrs. old)     1911 – Aug. 6, 1996 (85 yrs old)

 

a.    Hristiana                 +       Elias Rokos (divorced)

 

                                                                           i.    Irida

                                                                          ii.    Alexandros

 

3.    Thomas              +       Ourania (“Nina”) Konstantinos Konstantinou

 

a.    Eleni

b.    Konstantinos

 

4.    Ioannis               +       Efthimia (“Effie”) Yeoryios Vournáka

 

a.    Nikolaos

b.    Yeoryios

 

C.   Andromahi             +       Paraskeva (“Paraskevos”) Steryios Rodiou

1910 – 1989 (79 yrs old)                   1892 – 1986 (94 yrs old)

Heart Attack

1.    Steliani (“Stella”)

 

2.    Thomas                                 +       Keratsoula (“Loula”) Spiridon Amigdaláki

deceased

                 

a.    Paraskeva (“Paris”)   +       Eleni Konstantinos Petridou

 

b.    Evlaía  (“Evi”)           +       Ioannis Spiridon Kehriótis

 

                                                                           i.    Spiridon (“Spiro”)

                                                                          ii.    Kiriaki

 

3.    Alexandra                    +       Panayiotis Haralambos Dournavitis

1941 – Mar. 25, 1999 (57 yrs old)      1943 – Apr. 4, 1993 (50 yrs old)

 

a.    Kalliope (“Popi”)        +       Athanasios Dimitrios Filomaniotis

 

                                                                           i.    Dimitrios

                                                                          ii.    Panayiotis

                                                                         iii.    Paraskeva (“Pari”)

                                                                         iv.    Alexandros

 

b.    Anastasios (“Tasso”)

 

c.    Andromahi (“Mahi”)   +       Evangelos (“Vangelis”) Hristos Arvanitis

 

                                                                           i.    Alexandra

                                                                          ii.    Hristos

 

4.    Spiridon (“Spiros”)         +       Sultana (“Soula”) Nikolaos Darvioutou

 

a.    Andromahi               +       Matheos (“Manthos”) Yeoryios Kontákis

 

                                                                           i.     

 

 

b.    Nikolaos                  +       Hrisanthi Liakou (engaged)

 

D.  Apostolos                       +       Eleni Konstantinos Sava

1912 – 1967 (55 yrs old)                               1905 – May 19, 1999 (94 yrs old)                        married / divorced

 

1.    Kiki                                       +       Pantelis Ioannis Theologos

Apr. 14, 1944 - Nov. 27, 1994 (50 yrs old)      1939 – Aug. 1991 (52 yrs old)     married: Feb. 1965

 

a.    Ioannis

Jun. 6, 1968Apr. 24, 1990 (21 yrs old)

 

b.    Aylaia                     +       Pavlos Ioannis Matzatsos

 

                                                                           i.    Ioannis

                                                                          ii.    Panayiotis (“Panos”)

 

E.   Ioannis

1914 – Jan. 1, 1999 (85 yrs old)

 

Second Marriage:

III.       Thomas Polizos                          +      Maryarita (“Maryaro”) Yrendaki

1872 – 1926 (54 yrs old)                                     Died: 81 yrs old

      Oil press acident

F.   Alexandra                      +      Nikolaos Portarítou

May 1915 – 1986 (71 yrs old)                                    1908 – 1971 (63 yrs old- came to America)

 

1.    Maryarita (“Maryaro”)    +       Mihalis (“Manahakis”) Dimitrios Dionisiou

deceased                                         remarried

 

a.    Alexandra                +       Vasilios Aleko Larigakis

 

                                                                           i.    Alexandros

 

b.    Anna                      +       Spiridon (“Spiros”) Hristos Makaratzís

 

                                                                           i.    Elias

                                                                          ii.    Mihalis

 

2.    Konstantinos

 

3.    Thomas                       +       Wife

 

a.    Nikolaos

 

4.    Hristoforos

 

G.  Konstantinos                   +      Andromahi Dimitrios Orfanou

deceased

 

1.    Thomas                       +       Eleni Evripidis Apostolou

 

a.    Kostantinos M.D.

b.    Evripidis

 

2.    Magdalene                    +       Haralambos (“Bobby”) Panayiotis Karatzis

 

a.    Panayiotis (“Panayos”)        +       Ioanna Mihali Thomaídi

 

                                                                           i.  Haralambos

                                                                          ii.  Maria

                                                                         iii.  Mihail

 

b.    Konstantinos            +       Konstantina Panayiotis Athanasiádi

 

                                                                           i.  Panayiota

                                                                          ii.  Haralambos

 

c.    Ayni                       +       Mihalis Ilias Hadzi ilias

 

                                                                           i.  Panayiota

                                                                          ii.  Haralambos Andreas (“Bobby”)

 

H.  Nikolaos                         +       Andromahi Apostolos Tsoukala

 

1.    Assimina                      +       Ioannis Angelos Stamatiou

 

a.    Angelos                   +       Anna Dimitrios Kouri

 

                                                                           i.    Ioannis

                                                                          ii.    Baby Girl

 

b.    Nikolaos                  +       (“Hara”)

 

2.    Eleni

1958 – 1960 (2 yrs old, heart problem)

 

3.    Thomas                       +       Ioanna Spiridon Dimitrtiou

 

a.    Nikolaos

b.    Dimitrios

 

First Marriage:

IV.        Nikolaos Polizos                      +      Kerasia (“Keratso”)?

Died ~ 1912

 

A.   Andromahi (“Maho”)        +      Yeoryios Ioannis Caíreys

Died ~1955 (97 yrs old)                                Died ~1930 (80 yrs old)

 

1.    Alexandra                              +       Ioannis Evangelos Panayiotou

1884 - Feb. 1955 (71 yrs old)                        Died ~1949 (76 yrs old)

 

a.    Yeoryios

(Died < 1 year old)

 

b.    Andromahi (“Mahi”)

(Died < 1 year old)

 

c.    Evangelos (“Vagelis”) +       Varsamó (“Samó”) Ioannis Balla

1910 - Aug. 10, 2000 (90 yrs old)                        1920 - Apr. 13, 1994 (74 yrs old)

 

                                                                           i.     Ioannis                  +       Vasiliki (“Kiki”) Panayiotis Patéli

 

1.    Evangelos (“Vagelis”)

2.    Theodora

 

                                                                          ii.     Yeoryios                 +       Maria Vrasidas Smyrnióti

 

1.    Danáe

2.    Mirto

 

d.    Andromahi (“Mahi”)   +       Nikolaos Tsoukalás

1914 – 1939 (25 yrs old)                                                                                                 married: 1936

 

e.    Diomi

1915 – 1939 (24 yrs old)

 

f.     Yeoryios

1918 - ~1927 (9 yrs old)

 

g.    Anaryeri (“Roula”)     +       Menelaos Stamatios Stamatákis

 

                                                                           i.     Stamatios

 

                                                                          ii.     Ioannis                  +       Paraskevi (“Voula”) Athanasios Tsiáka

 

1.    Anaryeri (“Aryiró, Rhó”)

2.    Irini (“Rena”)

 

                                                                         iii.     Hristos

 

2.    Ioannis

Jun. 14, 1888Oct. 3, 1965 (77 yrs old)

 

3.    Kerasia (“Keratso”)                 +       Yeoryios Stamatios Skiathitis

Died: Dec. 22, 1976 (92 yrs old?)                  1878 – Jul. 1, 1954 (76 yrs old)

 

a.    Stamatios                +                 Anaryeri Ioannis Polizou

deceased

 

                                                                           i.     Yeoryios                 +       Yeoryia Polyhronis Douká

 

1.    Anaryeri

 

2.    Stamatios      +       Despina Konstantinos Kritikou

 

                                                                          ii.     Ioannis                  +       Efstathia Mary Dimitrios Doukáki

 

1.    Anaryeri (“Rho”)

2.    Stamatios

 

                                                                         iii.     Evangelia      +       Athanasios (“Thanasi”) Nikolaos Koutsoúkos

 

1.    Nikolaos

2.    Stamatios

 

b.    Nikolaos                  +       Anaryeri Ioannis Diomi

 

                                                                           i.     Matsíldi (“Máta”)      +       Spiridon (“Spiros”) Mihalis Lípovas

 

1.    Mihalis

2.    Anaryeri (“Rho”)

 

                                                                          ii.     Yeoryios                 +       Maria Panayiotis Kosmítou

 

1.    Nikolaos

2.    Stella

 

c.    Dimitrios (“Mitsos”)   +       Anastasia Ioannis Varsamou

 

                                                                           i.     Yeoryios                 +       Hrisoula Apostolos Markoúdi

deseased

 

1.    Dimitrios

2.    Apostolos

 

                                                                          ii.     Zoe             +       Mihalis Ioannis Deliyoriás

 

1.    Anastasia

2.    Ioannis

 

                                                                         iii.     Kerasia                  +       Apostolos Ioannis Ylétzos

 

1.    Ioannis

 

4.    Nikolaos* (“Nick”)

Jan. 20, 1895 - Jan. 2, 1974 (78 yrs old)

 

5.    Maria (“Mariyo”)            +       Panayiotis (“Panayos”) Orfanos (Divorced)

Died 83 yrs old

 

6.    Epifanios (“Bifanis”)       +       Hariklia (“Haró”) Konstantinos Varsámou

1897 – Aug, 1968 (71 yrs old)                       1899 - Jan. 1, 1989 (89 yrs old)

 

a.    Eleni                       +                           Nikolaos Yeoryios Polizos

Mar. 26, 1925 – Nov. 22, 2007 (82 yrs old)           Jan. 18, 1916 – Jul. 18, 1981 (65 yrs old)

married: May. 1950

                                                                           i.     Yeoryios                 +       Theoklia (“Klia”) Vasilios Soulikiá (divorced)

 

1.    Ekaterini        +       Apostolos Ioannis Malamoúsis

 

a.    Konstantina

 

Yeoryios             +       Evangelia Anastasios Hadzipolihrónou

 

                                                                          ii.     Haroula                  +       Dimitrios Yeoryios Paltíris (divorced)

 

Haroula              +       Aristides Stamatios Anitsás

 

1.    Eleni             +       Yeoryios Ioannis Loulis (engaged)

 

b.    Ioannis                             +       Maria Nikolaos Diómi

deceased

 

                                                                           i.     Epifanios (“Fanis”)   +       Rebecca Nikolaos Karveli (divorced)

 

1.    Nikoletta

2.    Ioannis

3.    Maria

 

                                                                          ii.     Iraklia                    +       Hristos Nikolaos Tsélios

 

1.    Nikolaos

2.    Ioannis

 

c.    Aphroditi                 +       Panayiotis Konstantinos Ballas

 

                                                                           i.     Konstantinos (“Kosta”)       +       Magdalene Hristos Korfiáti

 

1.    Panayiotis

2.    Hristos

 

                                                                          ii.     Epifanios (“Fanis”)   +       Sofia Yeoryios Fivya

 

1.    Aphroditi

2.    Yeoryios

 

d.    Nikolaos                  +       Maria Dimitrios Kritsálou

 

                                                                           i.     Evangelia (“Lia”)      +       Ioannis Andonis Zoubódis

 

1.    Maria

2.    Andonis

 

                                                                          ii.     Epifanios (“Fanis”)+ Yeoryia Konstantinos Zoe

 

1.    Konstantina

 

                                                                         iii.     Haroula                  +       Vasilios Nikolaos Téyos

 

1.    Yeoryios

2.    Nikoletta

 

e.    Konstantinos (“Kosta”)        +       Andonia Elias Xindári

deceased

 

                                                                           i.     Epifanios (“Fanis”)

 

Second Marriage:

IV.        Nikolaos Polizos       +      Maria (“Mariyo”) Anastasis? Balamoúti

Died ~ 1912                                          Died ~1875

 

B.   Magdalene             +      Ioannis Efstathios Karayioryos

1861 - 1936 (75 yrs old)                   1854 - 1941 (87 yrs old)

 

1.    Efstathios (“Stathis”)

(Died 21 yrs. old- Malaria in Greek Army)

 

2.    Nikolaos*                     +       Sofia Yeoryios Tsoukalá

1894 – Jan. 14, 1974 (80 yrs old)      1900 – Apr. 23, 1984 (84 yrs old)

 

a.    Magdalene               +       Nikolaos Konstantinos Kallianos

deceased

 

                                                                           i.    Papa Konstantinos    +       Ourania Konstantinos Iakím

 

1.    Eleni Magdalene        +       Ioannis Anastasios Polizos

 

a.    Anastasios

b.    Konstantinos

 

2.    Nikolaos

 

3.    Alexandros

 

b.    Ioannis                   +       Konstantina (“Dina”) Nikolaos Sideri

 

                                                                           i.    Nikolaos

 

                                                                          ii.    Magdalene (“Magda”)         +       George Nikolaos Rouskas

 

c.    Ourania (“Nina”)       +       Diamandis Panayiotis Paleoloyos

deceased

 

                                                                           i.    Sofia           +       Aristotelis Konstantinos Matzóros (divorced)

 

1.    Maria

2.    Konstantina Spyridoula

 

                                                                          ii.    Panayiotis (“Panos”) +       Ismini Hristos Tsiápra

 

1.    Irini

2.    Maria

 

3.    Maria (“Mariyo”)            +       Nikolaos Athanasios Diamandou

1900 - May 2, 1991 (91 yrs old)         1897 - Mar. 1944 (47 yrs old- TB / pneumonia)

 

a.    Magdalene               +                 Mihalis Konstantinos Ballas

1924 - 1982 (58 yrs old)                         1913 – May 21, 2005 (92 yrs old)                       married: 1946

 

                                                                           i.    Andromahi (“Mahi”)  +       Dimitrios Avyoustis Stavrópoulos

 

1.    Magdalene     +       Konstantinos Nikolaos Koukorinis

 

a.    Nikolaos

b.    Andromahi (“Mahi”)

c.    Andonis

 

2.    Eleni             +       Apostolos Konstantinos Kalafátis

 

a.    Maria

b.    Konstantinos

c.    Dimitrios

 

                                                                          ii.    Maria           +       Konstantinos (“Kosta”) Stamatios Koukorinis

 

1.    Anaryeri        +       Eleftherios Yeoryios Mémmos

 

a.    Yeoryios

 

2.    Stamatios

 

b.    Eleni             +       Yeoryios Ioannis Konstantakis

deceased

 

                                                                           i.    Mary            +       Dimitrios (“Jimmy”) Sakilarios Klonaris

 

1.    Eleni (“Helen”)

 

2.    Tanya                     +       Eduardo

 

a.    Matteos

 

3.    Christina (“Tina”)      +       Curtis Anthony Robinson

 

a.    Matthew

b.    Thomas George

c.    Aidan Matteos

 

                                                                          ii.    Christina                +       Pericles Alexander Maillis

 

1.    Alexander II (“Alex”)  +       Panayiota (“Patricia”) Thomas Angelos

 

a.    Eleni Maria

 

 

 

2.    George                   +       Eleni Samuel Pappas

 

a.    Pericles

b.    Diane Christina (“Diana”)

 

3.    Petros (“Peter”) James

 

c.    Violetta                   +       Konstantinos Efstathios Karayioryos

 

                                                                           i.    Efstathios (“Stathis”)          +       Eleni Yriyorios PapaKonstantínou

 

1.    Konstantinos (“Kosta”)

2.    Yriyorios

 

                                                                          ii.    Nikolaos                 +       Vasiliki (“Vasso”) Panayiotis Paraponiári

 

d.    Athanasios (“Thanasi”)        +       Yeoryia Ioannis Konstantinou

 

                                                                           i.    Nikolaos                 +       Alexandra Konstantinos Salpadímou

 

1.    Fotini

2.    Yeoryia

3.    Konstantina

 

                                                                          ii.    Andromahi (“Mahi”)  +       Stamatios Konstantinos Theoloyos

 

1.    Konstantinos (“Kosta”)

2.    Yeoryia

3.    Athanasios (“Thanasi”)

4.    Hristos

 

                                                                         iii.    Ioannis                  +       Dimitra Panayiotis Yioryopoúlou

 

1.    Athanasios (“Thanasi”)

2.    Maria

3.    Panayiotis

 

e.    Dimitrios (“Jimmy”)   +       Eleni Stamatios Karveli

 

                                                                           i.    Maria           +       Yeoryios Dimosthenis Mastronikolís (divorced)

 

1.    Eleni

2.    Despina

 

Maria                 +       Nikolaos Elisios Emmanouilídis

 

3.    Elisios

 

                                                                          ii.    Anthoula                +       Konstantinos Ippokratis Ziméris (divorced)

 

1.    Eleni (“Elena”)

 

Anthoula             +       Efthimis Dimitrios Hoútas

 

2.    Varvara Maria (“Vália”)

 

                                                                         iii.    Nikoletta                +       Ioannis Dioyenis Spiridópoulos

 

1.    Amalia Eleni (“Melina”)

2.    Dimitra Maria

 

f.     Ioannis                   +       Andromahi (“Mahi”) Dimitrios Delecári

 

                                                                           i.    Nikolaos                 +       Anna Maria Peter Moúsi

 

1.    Maria

 

                                                                          ii.    Dimitrios

 

g.    Efstathia

Died ~ 1 month of age (flu?)

 

h.    Evgnostia

Died ~ 1 month of age (flu?)

 

C.   Alexandra (“Alexandro”)   +      Nikolaos Mihalis Mehilis

 

 

1.    Maria (“Mariyo”)                     +       Angeletos Theotokis Angelatos

Mar. 22, 1896Jan. 1, 1957 (60 yrs old)       May 15, 1877 – May 31, 1958 (81 yrs old)

 

a.    Alexandra (“Alexandro”)      +       Ioannis Yeoryios Stamatiou

Nov. 1916 - Mar. 7, 2004 (87 yrs old)       1916 - Dec. 31, 2002 (86 yrs old)

 

                                                                           i.    Yeoryios                 +       Maria Nikolaos Verrou

 

1.    Ioannis          +       Stefania Yeoryios Skoúra

 

a.    Maria Elli (“Marilita”)

 

2.    Ourania (“Rania”)

 

                                                                          ii.    Maria                     +       Nikolaos Ioannis Ballas (divorced)

 

1.    Alexandra (“Aleka”)   +       Harilaos (“Hari”) Konstantinos Zafirios

 

a.    Maria

b.    Ekaterini

 

Maria                 +       Apostolos Hristos Kaliakázos

 

2.    Areti             +       Panayiotis Vasilios Lazanás

 

                                                                         iii.    Ourania (“Nina”)      +       Athanasios Hristos Kakaliángos

 

1.    Ioannis

2.    Hristos

 

b.    Theotokis                +                 Maria George Morris

deceased

 

Adopted by Maria:

                                                                           i.    Elias (“Louis”)          +                 Julie Schwartz

deceased

 

                                                                          ii.    Angeletos (“Angelo”)

 

                                                                         iii.    George                  +       Kari Dean (divorced)

 

c.    Nikolaos

Died ~18 yrs old (heart problem)

 

2.    Mihalis

Died during WWI in France

 

D.  Vasiliki (“Vasó”)               +      Ioannis Dimitrios Hirras

~1863 – 1935 (72 yrs old)

 

1.    Vasaki

(died about 6-7 yrs old falling from balcony)

 

E.   Apostolos (“Apostóli”)       +      Eleni Anaryeros Kiryazí

~1869 - 1945 (76 yrs old)                             1889 – Jun. 18, 1974 (85 yrs old)

 

1.    Nikolaos*                     +       Wife (divorced)

Died: Dec. 25, 1969

 

Nikolaos*                     +       Maria Ioannis Frangoudáki

Died: Dec. 25, 1969                         Died early 90’s

 

2.    Marika                         +       Yeoryios Xenofon Pistikós

1901 – 1978 (77 yrs old)                   1902 – 1983 (81 yrs old)

 

a.    Eleni                       +       Konstantinos Dimitrios Prínzos

 

                                                                           i.    Maria           +       Athanasios (“Thanasi”) Ifantís

 

                                                                          ii.    Dimitra (“Dimi”)       +       Ioannis Apostolos Yeroyiannis

 

1.    Apostolos

2.    Konstantinos

 

3.    Evangelia (“Vagelia”)      +       Ioannis Nikolaos Kourís

1910 – Jan. 9, 1979 (69 yrs old)        1916 – Dec. 31, 2000 (84 yrs old)              married: Dec. 1941 / divorced

 

a.    Nikolaos                  +       Spiridoula (“Peppi”) Triandafilos Pappá

 

                                                                           i.    Evangelia (“Élia”)

                                                                          ii.    Triandafilia (“Rozina”)

 

b.    Penelope (“Pinió, Póppi”)      +       Husband (divorced)

 

Penelope (“Pinió, Póppi”)      +       Makarios (“Mario”) Emmanuel Lekkas

 

4.    Angelikoula (“Koula”)      +       Yeoryios Thomas Koutsópoulos

1913 – Jun. 22, 1980 (67 yrs old)      1913 – Jun. 24, 1983 (70 yrs old)                                    married: 1951

 

a.    Elena                      +       Efstathios Yeoryios Papanikolopoulos

 

                                                                           i.    Yeoryios                 +       Paraskevi (“Voula”) Yeoryios Siyanou

 

1.    Eleni

 

                                                                          ii.    Anthoula

 

5.    Alexandra                    +       Ioannis Hristos Stamoulis

1915 – Aug. 15, 1971 (56 yrs old)      Jul. 7, 1918Jul. 7, 1968 (50 yrs old)

 

a.    Maria                      +       Nikolaos Aristodimos Theodoros

 

                                                                           i.    Alexandra               +       Zafiri Evangelos Koukouséri

 

1.    Evangelos (“Vagelis”)

2.    Nikolaos

 

                                                                          ii.    Aristodimos (“Ari”)   +       Hristina Hristos Tsiroyianna

 

b.    Eleni                       +       Stavros Ioannis Koltzidópoulos

 

                                                                           i.    Anna

 

6.    Anthoula                      +       Aristotelis (“Téli”) Papanikolopoulos

1917 – Jun. 23, 2004 (87 yrs old)      1917 – Aug. 4, 1999 (82 yrs old)

 

7.    Anaryeros                    +                 Maria Simion Kapnopoúlou

deceased

 

a.    Apostolos                +       Angeliki Nikolaos Solíni

 

                                                                           i.    Maria

                                                                          ii.    Kiriaki (“Kleri”)

 

b.    Simion (“Símos”)      +       Despina Nikolaos Agnosiótiou

 

                                                                           i.    Ekaterini

                                                                          ii.    Anaryeros

First Marriage:

F.   Anastasios (“Anastasi”)     +      Maria (“Mariyo”) Ioannis Mastrangelí

~1871 - 1955 (84 yrs old)                             1887 - 1915 (28 yrs old)

 

1.    Nikolaos*                     +       Elisabeth (“Lisavó”) Hristos Hristou

1903? - 1941 (36 yrs old)                  1905 - Aug. 10, 2002 (98 yrs old)

Died and buried at sea going to S. America.

 

a.    Alexandra                +       Yeoryios Ioannis Dótsios

 

                                                                           i.    Eleni (“Lena”)          +       Anastasios (“Tasso”) Konstantinos Doxópoulos

 

1.    Konstantinos

2.    Yeoryios

 

                                                                          ii.    Ioannis                  +       Dianna (“Anna”) Ivan Pétrova

 

                                                                         iii.    Nikolaos

 

b.    Maria                      +       Konstantinos Dimitrios Malakatsópoulos

deceased

 

                                                                           i.    Dimitra                  +       Konstantinos Iraklis Haranás

 

1.    Iraklis

2.    Maria

 

                                                                          ii.    Hristos

 

                                                                         iii.    Nikolaos                 +       Tatianna Yeoryios Dianélou

 

2.    Alexandra

1904 – 1918 (Died ~14 yrs old / pneumonia)

 

3.    Ioannis                        +       Calliope Nikolaos Angelétou

deceased

 

a.    Kerasia (“Kerasaki”)

1939 – 1946 (7 yrs old) (Died from appendicitis)

 

b.    Anastasios (“Tasso”)           +       Maria Konstantinos Tsimboyiánni

 

                                                                           i.    Ioannis                  +       Eleni Magdalene Kallianou

 

1.    Anastasios

2.    Konstantinos

 

c.    Maria                      +       Ioannis Nikolaos Orfanos

deceased

 

                                                                           i.    Calliope                  +       Philippos Alkiadis Géskos

 

1.    Maria Eleni (“Malena”)

 

                                                                          ii.    Nikolaos                 +       Niki Hristos Drousou

 

1.    Ioannis

 

4.    Ourania (“Nina”)                     +       Panayiotis Dimitrios Krassás

May 12, 1913 - Jul. 17, 1992 (79 yrs old)        Summer 1909 - Dec. 24, 1970 (61 yrs old)

 

a.    Dimitrios (“Mitso”)     +       Konstantina (“Dina”) Ioannis Klóni

deceased

 

                                                                           i.    Hrysovalantis (“Chris”)

 

                                                                          ii.    Panayiota               +       Nikolaos Aristides Voulgáris

 

1.    Aristides

2.    Konstantina

 

b.    Victoria (“Ritsa”)       +       Dimitrios (“Mitso”) Nikolaos Skiathitis

deceased

 

                                                                           i.    Maria

 

                                                                          ii.    Nikolaos                 +       Sophia Yeoryios Vouyiadzí

 

1.    Andonia

 

c.    Andromahi (“Mahi”)            +       Theofilos Evangelos Tsoukalás

 

                                                                           i.    Evangelos (“Vagelis”)         +       Maria Yeoryios Houléri

 

1.    Theofilos

2.    Yeoryios

 

                                                                          ii.    Panayiotis                        +       Magdalene Stellios Theoloyou

 

1.    Alkistis

2.    Andromahi

 

                                                                         iii.    Dimitrios (“Mitso”)    +       Eleni Thomas Skrékou

 

1.    Theofilos

 

5.    Baby Girl

Died at birth, 1915 / Mother also died in childbirth

 

Second Marriage:

Anastasis (“Anastasi”)       +      Victoria Mihilis Milahrináki

~1871 - 1955 (84 yrs old)                             ~1895 - 1970 (~75yrs old)

 

6.    Mihilis (“Lakis”)              +       Kerasia Ioannis Stamatiou

deceased

 

a.    Ioannis                   +       Diamandoula Anastasios Panayiotará

 

                                                                           i.    Kerasia

                                                                          ii.    Mihalis

                                                                         iii.    Anastasia

 

b.    Anna                      +       Konstantinos (“Kosta”) Ioannis Papavasilios

 

                                                                           i.    Ioannis

                                                                          ii.    Mihalis

 

7.    Yeoryios                      +       Maria Nikolaos Krassá

deceased

 

a.    Despina                  +       Dimitrios (“Mitso”) Ioannis Kathiniótis (divorced)

 

                                                                           i.    Maria           +       Husband

 

Third Marriage:

IV.        Nikolaos Polizos               +      Alexandra (“Alexandro”) Varsamas Angelí

Died ~ 1912 (gangrene of the toe)                                   1849 - Apr. 1943 (94 yrs old)                            married: ~1876

 

G.  Varsamas (“Victor”)         +      Ourania Konstantinos Fivya

Jan. 31, 1877 - Sept. 13, 1970 (93 yrs old)     Sept. 15, 1883 - Nov. 5, 1943 (60 yrs old)             married: Jul. 22, 1907

or July 13

1.    Kerasia (“Keratso, Kettie”)        +       Konstantinos (“Gus”) Diamandis Berdanis

Jul. 4, 1908 - June 5, 2006 (97 yrs old)                      Dec. 27, 1896 - Oct. 3, 1972 (75 yrs old)

                                                                                                                            married: Sept. 29, 1929

a.    Ourania (“Nina”)       +       Ioannis (“John”) Andreas Cookorinis

 

Adopted:

                                                                           i.    Kerasia Elizabeth (“Cherie”) +       George Konstantinos Patronis (divorced)

 

1.    Ourania (“Nina”) Elizabeth

 

Kerasia Elizabeth (“Cherie”)       +       Vasilios Dimitrios Pappas (divorced)

 

Kerasia Elizabeth (“Cherie”)       +       Marios O’Connell

 

2.    Sofia Marie

 

2.    Alexandra

(Twin) 1915 (Died a few hours after birth)

 

3.    Baby Boy

(Twin) 1915 (Stillborn)

                                                                              First Marriage:

4.    Nikolaos* (“Nick”)                    +                 Caliope (“Callie”) Nicholas Moraitakis

(Twin) Nov. 17, 1917 - Oct. 27, 2005 (87 yrs old)        Feb. 25, 1923 - Aug. 31, 1996 (73 yrs old)

married: Sept. 1, 1946

a.    Victor (“Vic”) (Valsamas)     +       Donna Louise Emmanuel (divorced)

 

                                                                           i.    Nicholas* Victor Emmanuel (“Nick”)

                                                                          ii.    Lillian Emmanuel (“Lia”)

 

b.    Alexandra (“Sandra”)          +       James Roberts (“Bob”) Corley

 

                                                                           i.    James Nicolas Polizos (“Niko”)+     Sally Rebecca Robinson

 

                                                                          ii.    Calliope Lorraine Polizos (“Callie”)

 

c.    Ourania (“Renee”)     +       Stanley Harold Huebner (divorced)

 

                                                                           i.    Vick Nicholas Polizos

                                                                          ii.    Alexandra Katherine Polizos (“Alexei”)

 

Ourania (“Renee”)     +       Steven Eugene Whitmire

 

Second Marriage:

Nikolaos* (“Nick”)                    +                 Ann Jannette Hall

deceased

 

5.    Anthoula                                +                 Konstantinos Ioannis Manolios

(Twin) Nov. 17, 1917 - Nov. 3, 2008 (90 yrs. old)        Nov. 28, 1911 - Mar. 28, 1976 (64 yrs old)

                                                                                                                               married: Jul. 28, 1938

a.    Ourania (“Nina”)

 

b.    Maria                      +       Ioannis Vretos (divorced)

 

                                                                           i.    Anthoula (“Thalia”)   +       Dimitrios? (divorced)

 

c.    Ioanna (“Anna”)       +       Elias Ioannis Neofótistos

 

                                                                           i.    Irini             +       Alejandro Francisco Cantagállo

 

1.    Melina Vita

 

                                                                          ii.    Eliana

 

6.    Konstantinos (“Dino, Gus”)        +       Kokitsa (“Kiki”) Dimitrios Hirra

 

a.    Victor (Valsamas)     +       Christina Kleomenis Kliossis

 

                                                                           i.    Georgea Victoria

                                                                          ii.    Constantine (“Dean”)

 

b.    Dimitrios (“Jimmy”)   +       Barbara Mitchell. (divorced)

 

                                                                           i.    Kiki              +       Nikolaos (“Nick”) Stefanos Kipreos

 

1.    Eleni Maria

 

                                                                          ii.    Pantazis (“Pete”)     +       Ashli (Alexandra) Kay Chaffin

 

1.    James

 

                                                                         iii.    Constantine (“Dean”)

 

Dimitrios (“Jimmy”)   +       Dorothy Ann (“Dottie”) Gibons Caver

 

c.    Magdalene               +       Alex Ioannis Calambakas (divorced)

 

                                                                           i.    Constance Alexis

 

7.    Alexandra                              +       Vasilios Athanasios Kotsóvelos

deceased

 

a.    Maria                      +       Vasilios Panayiotis Ritsos

 

                                                                           i.    Panayiotis (“Panos”)

deceased

                                                                          ii.    Alexandra

 

H.  Ioannis (“John”)              +      Evyenia (“Evyenio”) Koukorini

Sept. 9, 1883Nov. 12, 1966 (83 yrs old)     Oct. 13, 1885Dec. 1, 1948 (63 yrs old)

 

I.    Konstantinos (“Gus”) Pelezo

1888 – July 29, 1927 (39 years old) Died in car accident in Sunflower County, MS between Greenville and Cleveland

 

V.           Konstantinos            +      Wife

 

A.   Apostolos               +      Maria (“Mariyo”)

Died: 110 yrs old

 

1.    Konstantinos (“Gus, Mahvros”)            +       Irini Tsoukala

 

a.    Maria            +       Dimitrios Koukorinis

Died 1941 (no children)

 

2.    Assimina (“Simino”)                 +       Evangelos Fotopoulos

Died of TB or Leukemia                                ~1877 - 1933 (56 yrs old)

 

a.    Apostolos

 

b.    Ayalos                    +       Anastasia Dionisiou

 

                                                                           i.    Evangelos               +       Yiannoula (“Ioanna”) Diomi

 

1.    Angeliki

 

2.    Ayalos                    +       Wife

 

a.    Evangelos

b.    Konstantinos

 

                                                                          ii.    Mary            +       Konstantinos Ballas

 

1.    Apostolos                +       Wife (divorced)

 

2.    Anastasios               +       Wife

 

a.    Child

b.    Child

 

                                                                         iii.    Konstantinos           +       Kalitsa (“Litsme”) Mahera

 

1.    Ayalos M.D.

 

c.    Ioannis                   +       Eleni Sterios Koumartsiotis

Died: 84 yrs old                         ~1897 - 1990 (93 yrs old)

 

                                                                           i.    Andromahi (“Mahi”)           +       Dimitrios (“Mitsos”) Nikolaos Bafinis

deceased

 

1.    Eleni             +       Stavros Evangelos Ioannopoulos (“Paplomatas”)

 

a.    Andromahi (“Mahi”)        +       Athanasios Yalimanas

 

i.      Sotirios

ii.     Eleni

 

b.    Moshanthi (“Mosoula”)    +       Antonios Evangelos Falkis

 

i.      Magda Eleni (“Magdalena”)

 

2.    Nikolaos                  +       Daphni Nikolaos Prionisti

 

a.    Dimitrios

b.    Ourania

 

3.    Hrisanthi                 +       Elias Miltiadis Fotopoulos (divorced)

 

a.    Dimitra              +       Alexandros Nikolaos Yiannenas

 

i.      Hrisanthi

ii.     Yeoryia

iii.    Rafaela

iv.   Nikolaos

 

b.    Eleni                  +       Ioannis Anastasios Panayiotarás

 

i.      Anastasios

 

c.    Miltiadis (“Miltos”)

 

4.    Ioannis                   +       Ekaterini Yeoryios Sfetsou

 

a.    Dimitrios

b.    Yeoryios

 

5.    Maria                      +       Dimitrios Ioannis Nastas

 

a.    Ioannis               +       (“Roula”)

deceased

 

b.    Anastasios          +       Eleni Arovía (engaged)

 

d.    Yeoryios                  +       Maria

1900 – 1964 (64 yrs old)             Died: 80 yrs old

 

                                                                           i.    Ourania                  +       Konstantinos Ioannis Tsimbouyiannis

 

1.    Maria                      +       Anastasios (“Tasso”) Ioannis Polizos

 

a.    Ioannis               +       Eleni Magdalene Kallianou

 

i.      Anastasios

ii.     Konstantinos

 

2.    Ioannis                   +       Wife (divorced)

 

a.    Konstantinos

 

3.    Yeoryia                   +       Nikolaos Migthos

 

a.    Achilleus

 

                                                                          ii.    Ayalos                   +       Koukitsa (“Kiki”)

deceased

 

1.    Melina           +       Husband

 

a.    Son

b.    Son

 

2.    Maria            +       Husband

 

e.    Maria                      +       Vasilios Nikolaou

 

                                                                           i.    Evangelos (“Vangelis”)                 +       Eleni Konstantinos Voulgari

 

1.    Daughter

 

                                                                          ii.    Hrisostomos            +       Alexandra Yeoryios Sideri

 

1.    Vasilios                   +       Wife

 

2.    Yeoryios                  +       Wife

 

 

3.    Ekaterini

 

3.    Achilleus (“Charles” Arthur) Polizo        +       Magdaline Diómi (“Mary Dionis”)

Apr. 1, 1879May 22, 1954 (75 yrs old)                    Mar. 8, 1885Feb. 21, 1954 (68 yrs old)

 

a.    Ioannis (“John” Arthur) Pelezo       +       Margaret Erlene Cothran

May 22, 1909May 19, 2007 (97 yrs old)                        Oct. 29, 1912Aug. 20, 1983 (70 yrs old)

                married: Nov. 28, 1929 / divorced

                                                                           i.    Chris Alford                      +       Doris Rose Ferrell

 

1.    Stephen Glenn                   +       Jean Marie Zalesak

 

a.    Sierra Rose

b.    Amber Faith

 

2.    Joanna Lynn                      +       William Keith (“Keith”) Rudd (divorced)

 

                                                                          ii.    Charles Arthur (“Charlie”)   +       Daphene Hagen

 

1.    Terrence Wade Hagen

 

Charles Arthur (“Charlie”)         +       Nancy Mae Nettles

 

2.    Chris Angelo                      +       Robbie O’Neal

deceased

 

3.    Charlie Arthur (“Sput”) Jr.    +       Joyce Ann Tharpe

 

a.    Christopher Lee

b.    Daphne Ann

 

4.    Anthony John (“Tony”)        +       Rebecca Jane Bruchhauser

 

5.    Robert Wayne Cothran       +       Linda Carol Brewer

 

Charles Arthur (“Charlie”)         +       Louanna Therese Bergeron

 

6.    Annette                             +       James Augustus Mixson II

 

a.    Justin Louis

b.    Marie Ann

 

7.    Paula Marie

 

Charles Arthur (“Charlie”)         +       Nikki Lynn Goodrick

 

                                                                         iii.    Johnny Cothran                          +       Carol Wynn Rothrock

 

1.    Peggy Deonis           +       Mason Stevenson

 

a.    Laura

b.    James Mason

 

Peggy Deonis           +       Donovan Lee Calabaza

 

c.    Ethan Orion Gonzales

d.    Bryce Alexander Coman

 

2.    Deborah Delia (“Debbie”)     +       Darrell Abbott

 

a.    Matthew

 

b.    Ryan

 

                                                                          i.    Christian (“Boogie”)

 

Deborah Delia (“Debbie”)     +       Charles Robert Smith Jr.

 

3.    David Wendell                    +       Shaleasa Lyn Cowart

 

a.    Eric Mitchell

b.    Nicholas Wendell

 

David Wendell                    +       Michelle Lynette Marsh

 

c.    Michael David

 

4.    Christina Denise                 +       Barry Allen (divorced)

 

a.    Elizabeth Ashley

 

Christina Denise                 +       Steven (“Steve”) Carter

 

b.    Christian Thomas

 

5.    John Michael (“Mike”) +       Leslie Jeanne Armond

 

a.    Emilie

 

Johnny Cothran                       +       Susan Claire Broome

 

Johnny’s Stepdaughter:

6.    Allison Rae Ott                   +       Douglass Paul Smith

 

a.    Austin Railey

b.    Reagan Anne

 

                                                                         iv.    Margaret Ann                             +       Dennis McFarland

 

Margaret Ann                         +       Charles Willis Ivey

 

1.    J Clegg III               +       Baroness Anna Feliciana Ellisabeth Teresa

                                                            Countess Pracshma von Bilkau

 

2.    Charles Willis Jr.                 +       Beverly Cox

 

a.    Pelezo Andrew

 

Margaret Ann                         +       Jack Lowrey

 

Ioannis (“John”) Arthur Pelezo        +       Anita Merle Blankenship

May 22, 1909May 19, 2007 (97 yrs old)                        Feb. 23, 1921Oct. 8, 2003 (82 yrs old)

                    married: Mar. 21, 1944

                                                                          v.    Shiela LaRue                     +       Johnny Mack Cook

divorced

 

1.    Johnny Mack Jr.                 +       Betty Lynn Hollis

 

a.    Shiela Renee

 

Johnny Mack Jr.                 +       Jackie Renee Byars

 

b.    Jonathan Kirkland

c.    Tyler Allen

 

2.    Chris Keith

 

                                                                         vi.    Anita Del                                   +       Mark Gary

 

Anita Del                               +       Tony Newell

 

Anita Del                               +       Paul Everette Traufler

 

Adopted by Paul:

1.    Vanessa Nicole

 

2.    Ashley Paige

 

b.    Dimitrios (“Jim”) Pelezo                 +       Vay Terry Lee

deceased

 

                                                                           i.    James Alexander (“Alex”)   +       Martha Sue Coleman

 

1.    Susan Lee

2.    Elizabeth Ann

3.    James Alexander Jr.

Ellis Island: Christ Saratsis

c.    Sophia                    +       Hristos (“Chris”) John Saratsopulos

deceased

 

                                                                           i.    Irene Chris (“Rene”)           +       David (“Dave”) Renwick Murray Jr.

 

1.    Karen Diane                      +       James Kim McNutt (divorced)

 

a.    Kara Jaime

b.    Matthew James

 

2.    Chris David                       +       Carol Elizabeth Kohne

 

a.    Austin David

b.    Katie Elizabeth

c.    Sydni Ann

 

                                                                          ii.    Celia Eugenia                    +       Edward (“Ed”) Wallace Cowley

 

1.    Stephen Craig (“Craig”)       +       Lisa Erin Fitzgerald

 

a.    Dustin Tyler

 

2.    David Edward

 

                                                                         iii.    Magdaline.                       +       Cecil Miller Vickers Sr.

deceased

 

1.    Cecil Miller Jr. (“Miller”)

2.    Gregory Clark (“Greg”)

 

                                                                         iv.    Angela                                      +       Earl George Beemon (divorced)

 

1.    Bradley Christopher-Earl      +       Wendy Ann Jordan

 

a.    Chase Floyd

b.    Gabriel Eli (“Gabe”)

 

d.    Angelis (“Angelo”) Pelezo               +       Maryelle Clegg

Mar. 6, 1919Apr. 28, 2005 (86 yrs old)             Mar. 30, 1922Feb. 14, 1985 (62 yrs old)

            married: 1940

                                                                           i.    Jimmy Clegg                     +       Phoebe Peoples (divorced)

 

1.    Norma Renne

 

a.    Nicholas

b.    Christian

 

Jimmy Clegg                 +       Nancy Gordon (divorced)

 

2.    Dede Marie                       +       Scott Allen

 

a.    Logan Scott

b.    Carsyn Dee

 

3.    Stephanne Lynn                 +       James Marcus Ramage

 

a.    Cassidy Clegg

 

Jimmy Clegg                 +       Vicki Taylor (divorced)

                                                      deceased

 

Vicki’s Son:

4.    Ryan Michael Taylor

 

                                                                          ii.    Pamela                                     +       Robert Ervin Coleman

 

1.    Amber Lynn                      +       Ronnie D. Young (divorced)

 

a.    David Gage (“Ray”)

b.    Darby Clegg

 

2.    Mary Kathryn           +       John William (“Will”) Gamberini

 

a.    John William Jr.

b.    Charlie Kathryn

 

3.    Dana Clegg

 

Angelis (“Angelo”) Pelezo     +       Wife

Mar. 6, 1919Apr. 28, 2005 (86 yrs old)

 

Angelis (“Angelo”) Pelezo     +       Annie Catherine (“Catherine”) Cotton

Mar. 6, 1919Apr. 28, 2005 (86 yrs old)

 

                                                                         iii.    Mary Elizabeth                            +       James Todd (“Todd”) Coats

 

1.    Chelsea Suzanne

2.    Aubrey Michelle

 

                                                                         iv.    Robbie Sophia                   +       Lee Anthony Catalfamo (divorced)

 

1.    Laura Renee

 

Robbie Sophia                         +       Bradley Dean Patton

 

2.    Dustin Bradley

 

                                                                          v.    Michael Angelo                  +       Angela (“Angie”) Duke (divorced)

 

1.    Brett Angelo            +       Angela Sue Witt (divorced)

 

a.    Gia Rose

 

Brett Angelo                      +       Lindsay Helen Roufa

 

2.    Brandon Michael                 +       Amber Dawn Butler

 

a.    Brandon Michael II

 

Michael Angelo                        +       Norma Abaro Rodrigo (divorced)

 

3.    Brandi Nicole

 

e.    Paul Pelezo                                 +       Juanita Sexton

deceased

                                               

                                                                           i.    Paul Jr.                                     +       Vickie Jeffcoat

deceased

1.    Charlie Jeffcoat

2.    Paul Christopher (“Chris”)

3.    Angela Marie

4.    Paul Nicholas

 

                                                                          ii.    Charles                                     +       Wife Name

 

1.    Eric Luther

2.    Amanda Lynn

 

4.    Dimitrios A. Polizo                            +       Magdalene Stamatios Koukorini

 

a.    Maria                                         +       Yeoryios Spiridon Pappas

1888 – 1982 (94 yrs old)                                     1889 – 1956 (67 yrs old)

 

                                                                           i.    Elizabeth                                   +       Hristos Yeoryios Bafinis

1919 – 1998 (79 yrs old)                               1920 – 1989 (69 yrs old)

 

1.    Yeoryios                           +       Wife (divorced)

 

a.    Child

b.    Child

 

2.    Ioannis                             +       Wife

Sept. 7, 1958 – 1988 (30 yrs old)

 

a.    Hristos

b.    Alexandros

c.    Child

 

                                                                          ii.    Spiridon (“Spiros”)             +       Yarifalia Ioannis Kapadouka

deceased

 

1.    Kerasia                             +       Ioannis Antonios Vasilikos

 

a.    Yarifalia

b.    Antonios

 

2.    Maria                               +       Ioannis Angelos Papanatsios

 

a.    Angelos

b.    Spiridon (“Spiro”)

 

                                                                         iii.    Dimitra                                     +       Elia Thomas

 

1.    Maria                               +       Husband Name

 

a.    Daughter

b.    Daughter

c.    Daughter

 

2.    Thomas

 

                                                                         iv.    Hristos (“Taki”)                 +       Andromahi (“Mahi”) Angelos Diamantou

deceased

 

1.    Angelina                           +       Nikolaos Yeoryios Yioldasis

 

a.    Yeoryios

b.    Andromahi

 

b.    Alexandra                         +       Ioannis Panayiotis Florou

1889 - Dec. 1969 (80 yrs old)                  1879 – 1965 (86 yrs old)

 

                                                                           i.    Panayiotis                                  +       Yioryia Anastasios Athanasiou

May 21, 1912 - May 21, 1945 (33 yrs old)       ~1922 - 1950 (28 yrs old)

 

1.    Ioannis

Died 2 yrs old, pneumonia

2.    Ioanna

Died 9 months old, pneumonia

 

3.    Panayiota (“Toula”)   +       John Patrick McCarty

 

                                                                          ii.    Magdalene                       +       Konstantinos Soupianos

1915 – 1972 (56 yrs old)

 

1.    Eleni                                +       Evangelos  Thomas  Spirou

1934 – Apr. 2007 (73 yrs old)                                                                              married: 1960

 

a.    Thomas                       +       Panayiota

 

                                                                          i.    Evangelos

 

b.    Magdalene           +       Fotios

 

                                                                          i.    Kiriaki

                                                                         ii.    Hristos

                                                                        iii.    Eleni

 

                                                                         iii.    Paraskevi                         +       Yeoryios Pallis

1922 – 1985            (63 yrs old)                   1900 – 1980 (80 yrs old)                         married: 1950

 

1.    Eleni                       +       Efstathios Vasilios Karayiannis

 

a.    Maria                 +       Stavros Barbarís?

 

                                                                          i.    Mihail

                                                                         ii.    Eleni

 

b.    Vasilios                        +       Wife Name

 

2.    Alexandra                +       Konstantinos Joseph Kotermyer

 

a.    Yeoryios                       +       Ioanna Fotopoulou

 

                                                                          i.    Daughter

 

b.    Joseph

c.    Maria

d.    Hristina

 

c.    Stamatios (“Charlie”) Polizo            +       Bama Jennings or Owens

Apr. 15, 1895Oct. 4, 1975 (80 yrs old)              Feb. 9, 1906Aug. 7, 1999 (93 yrs old)

 

                                                                           i.    Dimitrios (“Jimmy”)           +       Cosette Barr

 

1.    Diana Caryn                     +       James Schlesinger (divorced)

 

                                                                          ii.    Emoline                                     +       Floyd G. Hendrick

 

1.    Gary                                +       Carol Grimes (divorced)

 

a.    Michael

b.    Sheryl

c.    Christina

 

Gary                                +       Mariétta

 

Adopted:

d.    Zoe

 

2.    Tangea                             +       Brooks Aycock III

 

a.    Brooks IV (“Brookie”)     +       Ava Elizabeth Drake

 

b.    Shelton Colby

 

5.    Nikolaos

Died young?

 

6.    Stamatios (“Charles Robert Jackson”)+         Rubie (Ruby) O’Quinn

Oct. 4, 1891Dec. 29, 1949 (58 yrs old)                   Oct. 11, 1892Nov. 7, 1927 (35 yrs old)

      married: 1909

 

a.    Mary Emma (“Emma”)                      +         Charles Richard Blagburn

Dec. 15, 1911Oct. 2, 1956 (44 yrs old)             Sept. 29, 1881Apr. 15, 1960 (78 yrs old)

 

                                                                           i.    Sherry Austina                           +       Lee Daryil Henderson

 

1.    Sherry Lee                        +       William Arthur Piel (divorced)

 

a.    Kristina Marie

 

Sherry Lee                        +       Pedro “Curly” Torres (divorced)

 

Adopted by C. Torres:

Kristina Marie                +       Lee Allen Ambrosius

 

                                                                          i.    Issac James

                                                                         ii.    Amber Lee

                                                                        iii.    Chloe Morgan

 

Sherry Lee                        +       Carlos Richard Sanchez

 

2.    Lee Daryil II                      +       Valerie Mahoney (divorced)

 

a.    Tamara Lynn                +       Fernando Pulido

 

                                                                          i.    Natalie Grace

 

b.    Samuel Lee

 

                                                                          ii.    Charles Grady (“Chuck”)              +       Linda (divorced)

 

1.    Richard Dean (“Rick”)          +       Shannon

 

a.    Tyler

b.    Taylor

 

2.    Katrina Dawn                     +       Husband Name

 

a.    Son

 

3.    Kailee Heath                      +       Holly

 

a.    Madelyn

 

Charles Grady (“Chuck”)           +       Lesa

 

b.    Charles Donald (“Paul”)                 +       Barbara June Johnston

deceased

 

                                                                           i.    Susan Quinn                     +       Scott Henry Black Jr. (divorced)

 

1.    Rain Henry

 

Susan Quinn                           +       Grover Allen Blankenship (divorced)

 

Adopted by G. Blankenship, 1973:

Rain Henry                        +       Natalie Kay Green

 

a.    Saylor Elizabeth

b.    Jackson Black

 

2.    Elizabeth Jackson               +       Jason Ray Waldrop

 

a.    Dylan Ray

b.    Grayson Paul

c.    Owen Jackson

 

                                                                          ii.    Andrew Charles                          +       Linda Lorraine Fisher

deceased

 

1.    Ensley June                       +       John Palmer Darnall IV

 

a.    Thomas Steele III

b.    Mary Jackson

 

2.    Andrew Charles II               +       Michael Anne Barrett

 

                                                                         iii.    Liisa Marie                                +       James Darby Flournoy (divorced)

 

1.    Paul Daniel                        +       Taylor Marie Michael

 

Charles Donald (“Paul”)                 +       Carol Henriksen

deceased

 

c.    Ruby                                         +       Melvin Dallas Hardin

deceased

 

                                                                           i.    Diana Dallas                     +       Husband Middle Name (divorced)

 

1.    Kimberly Jo Hardin              +       William Gregory Miller

 

a.    Diana Mason

b.    William Hardin

 

Diana Dallas                           +       Joseph Wayne Rose (divorced)

   

2.    Johanna Dallas (“Dallas”)     +       Joseph Donald (“Don”) Mueller

 

a.    Luke Hardin

b.    Diana Rose

 

Diana Dallas                 +       Larry Fred (“Fred”) Miller

 

                                                                          ii.    Melvin Dallas Jr.                +       Mary Dana Pearce (divorced)

 

1.    Dana Dallas                       +       Mark Culver

 

a.    Amber Taylor

 

2.    Meredith Ashley                 +       John Vance (divorced)

 

a.    Carter

 

Meredith Ashley        +       Husband Name

 

3.    Melinda Leigh           +       Dominick del Biaggo

 

Melvin Dallas Jr.            +       Victoria Wood

 

                                                                         iii.    Randall Dallas                   +       Marina Gaye Gonzalez (divorced)

 

Stamatios (“Charles Robert Jackson”)+         Martha Flora Causey

Oct. 4, 1891Dec. 29, 1949 (58 yrs old)                  Aug. 8, 1909Aug. 5, 1996 (86 yrs old)

   married: March 14, 1928

d.    Florine (Florene)                     +         William “Billy” Robert Malone (divorced)

 

                                                                           i.    Linda Kay                        +       Cohen Dyson Weaver (divorced)

 

1.    Shannon Elizabeth

 

Linda Kay                    +       Joseph (“Joe”) Franklin Davidson

 

                                                                          ii.    Charles Robert (“Chuck”)    +       Terrilyn (“Terri”) Avery

 

1.    Robert Chase (“Chase”)

2.    Katherine Elizabeth (“Katie”)

 

Florine (Florene)                     +         Robert (“Bob”) von Wooldridge Jr.

 

                                                                         iii.    Angela Lyn

 

e.    Arthur Eugene (“Jimmy”)               +       Frances Lorene Griffin (divorced)

 

                                                                           i.    Theodore Charles (“Ted”)    +       Pamela (“Pam”) Lynn Worley

 

1.    Nicholas Charles                 +       Mechelle (“Missy”) Bouquia

 

2.    Natalie Lauren                        +         William Andrew  (“Andrew”) Hannah

 

Arthur Eugene (“Jimmy”)               +       Sheree Roxanne Matthews (divorced)

 

                                                                          ii.    Ryan Kale (“Kale”)             +       Jessica Hope Armstrong (divorced)

 

1.    Jeffrey-Lawrence Polizos

 

Ryan Kale (“Kale”)                   +       Amber Marie O’Grady

 

2.    Avery-Owen Polizos

3.    Callidora Marie Kepiolani Polizos (“Callie”)

 

7.    Yeoryios                                +       Anastasia Nikolaos Tsoukala

1884 – 1942 (58 yrs old)                               1880 – 1971 (91 yrs old)

 

a.    Apostolos                          +       Hrisanthe Ioannis Papanastasiou

Jan. 25, 1910Jun. 9, 1980 (70 yrs old)  Jan. 27, 1917Aug. 7, 1974 (57 yrs old)

 

                                                                           i.    Yeoryios                               +       Eleni Antigoni (“Antigoni”) Ioannis Balla

 

1.    Hrisanthe                +       Alexi Antonios Damiyos

 

a.    Antigone

b.    Andonis

 

2.    Magdalene               +       Leonidas Antonios Leondopoulos

 

a.    Maria Effie

 

b.    Nikolaos                           +       Eleni Epifanios Cairey

Jan. 18, 1916Jul. 18, 1981 (65 yrs old) Mar. 26, 1925Nov. 22, 2007 (82 yrs old)

     married: May 1950

                                                                           i.    Yeoryios                          +       Theoklia (“Klia”) Vasilios Soulikiá (divorced)

 

1.    Ekaterini                 +       Apostolos Ioannis Malamoúsis

 

a.    Konstantina

 

Yeoryios                      +       Evangelia Anastasios Hadzipolihrónou

 

                                                                          ii.    Haroula                           +       Dimitrios Yeoryios Paltíris (divorced)

 

Haroula                        +       Aristides Stamatios Anitsás

 

1.    Eleni                       +       Yeoryios Ioannis Loulis (engaged)

 

c.    Andromahi (“Mahi”)            +       Nikolaos Stamatios Stamatakis

 

                                                                           i.    Stamatios                        +       Andromahi (“Mahoula”) Diamandis Stamataki

 

1.    Efthalia                   +       Yeoryios Dimitrios Andoniou

 

a.    Andromahi (“Mahi”)

b.    Dimitrios

 

2.    Nikolaos                  +       Despina Konstantinou Serakinídou

 

                                                                          ii.    Anastasia (“Tassoula”)        +       Nikolaos Diamandis Orfanos

 

1.    Diamantis

2.    Andromahi               +       Nikolaos (divorced)

 

a.    Stavros

b.    Nikolaos

 

                                                                         iii.    Yeoryios                          +       Sophia (“Foula”) Stavros Patsi (divorced)

 

1.    Stavroula                +       Husband

 

a.    Child

b.    Child

 

2.    Hristina                   +       Husband

 

a.    Child

b.    Child

 

3.    Nikolaos                  +       Husband

 

a.    Child

 

                                                                         iv.    Ioannis                            +       Paraskevi Faltáka

 

1.    Andromahi               +       Sotiris

 

a.    Son

 

2.    Evangelia                +       Anaryeros

 

a.    Daughter

b.    Son

 

3.    Nikolaos Hrisovalanti (“Valanti”)      +       Wife

 

                                                                          v.    Konstantinos           +       Ioanna Kouroupi (divorced)

 

1.    Nikolaos                  +       Wife

 

a.    Ioanna

b.    Son

 

2.    Vassoula

 

d.    Maria                               +       Avyustis Dimitrios Stavropoulos

deceased

 

                                                                           i.    Dimitrios                          +       Andromahi (“Mahi”) Mihalis Balla

 

1.    Magdalene               +       Konstantinos Nikolaos Koukorinis

 

a.    Nikolaos

b.    Andromahi (“Mahi”)

c.    Andonis

 

2.    Eleni                       +       Apostolos Konstantinos Kalafátis

 

a.    Maria

b.    Konstantinos

c.    Dimitrios

 

                                                                          ii.    Yeoryios                          +       Katina Yeoryios Hadzipetrou (divorced)

 

1.    Avyoustis

 

2.    Maria                      +       Konstantinos

 

a.    Son

(twin) Died young

b.    Daughter

(twin)

c.    Daughter

 

3.    Ioannis                   +       Wife

 

a.    Daughter

b.    Yeoryia

 

4.    Hristos                    +       Wife

 

a.    Daughter

 

5.    Sophia

 

                                                                         iii.    Nikolaos                          +       Niki Steryios Mavroidi

 

1.    Maria                      +       Yeoryios

 

a.    Daughter

 

2.    Avgustis

 

3.    Anna                      +       Evangelos Triandafilou

 

a.    Nikoletta

 

4.    Dimitrios

deceased

 

 

                                                                         iv.    Anastasios (“Tasso”) +       Elpida

 

1.    Sophia                    +       Husband

 

a.    Child

b.    Child

 

2.    Maria (engaged)

 

VI.        Anastasia         +      Yriyorios Ouranitsas

 

A.   Yeoryios (moved to Fredrickburgh, VA? and is Lost)

 

B.   Ioannis          +      Erasmia Voulyari

 

1.    Evmorfia (“Morfia”)       +       Konstantinos Kollias

 

a.    Panayiotis                  +       Wife

 

                                                                           i.    Daughter

                                                                          ii.    Son

 

b.    Yeoryios                  +       Wife

 

                                                                           i.    Son

                                                                          ii.    Son

 

c.    Ioannis                   +       Eleni Konstantinos Spirou

 

                                                                           i.    Evmorfia (“Morfia”)

                                                                          ii.    Anastasia

 

d.    Hrisoula                  +       Konstantinos (from Volos)

 

                                                                           i.    Daughter

                                                                          ii.    Daughter

                                                                         iii.    Son

 

2.    Anastasia                     +       Dimitrios (“Mitsos”) Glikos

 

3.    Yeoryia                        +       Ioannis Ralis

 

4.    Panayiotis                    +       Wife

 

C.   Alexandra                      +      Konstantinos Tsoukalas

 

1.    Magdalene                    +       Aristidis Konstantakis

 

a.    Ylikeria                   +       Konstantinos Fotopoulos

 

                                                                           i.    Ioanna                   +       Konstantinos Karagounis

 

1.    Daughter

2.    Son

 

                                                                          ii.    Magdalene              +       Diamandis Karvelis

 

1.    Daughter

2.    Daughter

3.    Son

 

                                                                         iii.    Yeoryios

 

b.    Triandafilia              +       Husband

 

                                                                           i.    Daughter

                                                                          ii.    Son

 

c.    Konstantina             +       Hristos Yeoryios Mantas

 

                                                                           i.    Aristidis

                                                                          ii.    George

                                                                         iii.    Danaí

 

d.    Yeoryios

Died young

 

D.  Dimitra          +      Yeoryios Kapadoukas

 

1.    Papa Dimitrios               +       Yeoryia Stamatios Koukorini

 

a.    Spiridoula                +       Husband

 

b.    Yeoryios                  +       Wife

 

2.    Anastasia                     +       Vasilios Dimitrios Orfanos

 

a.    Dimitrios                 +       Silvana (divorced)

 

                                                                           i.    Daughter

 

Dimitrios                 +       Irini (“Rena”)

 

b.    Yeoryios                  +       Anaryeri Nikolaos Koumbos

 

                                                                           i.    Kerasia

                                                                          ii.    Vasilios

                                                                         iii.    Anastasia

 

3.    Yriyorios                      +       Andromahi (“Mahi”) Ioannis Fivya

 

a.    Yeoryios                  +       Elizabeth

 

                                                                           i.    Son

                                                                          ii.    Son

 

b.    Ioannis

 

4.    Eleni                            +       Husband

                                                      deceased

 

a.    Vasiliki                    +       Husband

 

                                                                           i.    Daughter

                                                                          ii.    Son

 

5.    Andromahi (“Mahi”)